РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА 2018. ГОДИНУ


ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

 1. Марина Ђукић, председник већа
 2. Невена Благојевић, члан
 3. Драган Крстић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Данијела Николић, председник већа
 2. Снежана Лазић, члан
 3. Милица Златковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Марина Милановић, председник већа
 2. Стојанка Вујошевић, члан
 3. Никола Пржић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Соња Симоновић-Стојановић, председник већа
 2. Зорица Стошић, члан
 3. Јадранка Митровски, члан
 4. Оливера Јовановић, члан

V – ВЕЋЕ

 1. Добрила Здравковић, председник већа
 2. Снежана Тодоровић, члан
 3. Зоран Стаменковић, члан