РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА 2018. ГОДИНУ


КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

 1. Љиљана Миљковић, председник већа
 2. Весна Стевановић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Слободан Стојилковић, члан
 3. Дијана Јанковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Зоран Поповић, председник већа
 2. Ранко Банковић, члан
 3. Јасмина Јововић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Гордана Павловић, председник већа
 2. Горана Митић, члан
 3. Иван Булатовић, члан

V – ВЕЋЕ

 1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
 2. Драгана Живадиновић, члан
 3. Саша Бошковић, члан

Већа која поступају по жалбама против одлука Апелационог суда (Кж-3 предметима)

I – ВЕЋЕ

 1. Снежана Милошевић, председник већа
 2. Горана Митић, члан
 3. Мирјана Ђорђевић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Зоран Поповић, председник већа
 2. Драгана Живадиновић, члан
 3. Гордана Павловић, члан

Веће за поступање по старим предметима

 1. Драган Јоцић, председник већа
 2. Снежана Милошевић, члан
 3. Слободан Стојилковић, члан

Члана овог већа чини и судија који реферише старе предмете.