ponedeljak, 24. oktobar 2016. | Izaberite pismo: ћирилица
Kontakti i lokacija suda
Kućni red
Javne nabavke
Linkovi
Početna strana
Sudska praksa / Građansko odeljenje
Sudska praksa / Krivično odeljenje / Krivični postupak
Sudska praksa / Odeljenje radnih sporova
Ujednačavanje sudske prakse
Vesti i saopštenja
Objavljene odluke
Sudska praksa / Krivično odeljenje
Izveštaji o radu
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Medicinsko pravo
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Stambeno pravo
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Porodično pravo
Osnivanje suda
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Nasledno pravo
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Medijsko pravo
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Autorsko pravo i srodna prava
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Rehabilitacija
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Ostalo
Nadležnost suda
Sudska praksa / Krivično odeljenje / Mere obezbeđenja okrivljenog na glavnom pretresu
Sudska praksa / Krivično odeljenje / Krivično materijalno pravo
Sudska praksa / Krivično odeljenje / Maloletnici
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Parnični postupak
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Stvarno pravo
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Promet nepokretnosti
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Obligaciono pravo
Sudska praksa / Građansko odeljenje / Naknada štete
Publikacije / Bilten sudske prakse
Publikacije / Informator o radu suda
Unutrašnje uređenje / Sudska uprava
Publikacije
Unutrašnje uređenje / Predsednik suda
Unutrašnje uređenje
Mapa sajta
Sudska praksa / Odeljenje radnih sporova / Radno pravo
Sudska praksa / Odeljenje radnih sporova / Parnični postupak
Unutrašnje uređenje / Sudsko osoblje
Unutrašnje uređenje / Sudsko osoblje / Sudijski pomoćnici
Sudska praksa
Unutrašnje uređenje / Sudije
Unutrašnje uređenje / Sudsko osoblje / Ostali zaposleni
Aktivnosti sa zajedničkih sastanaka apelacionih sudova / Građanska materija
Aktivnosti sa zajedničkih sastanaka apelacionih sudova / Radni sporovi
Aktivnosti sa zajedničkih sastanaka apelacionih sudova / Opšta parnica
Pravna shvatanja, stavovi i zaključci Vrhovnog kasacionog suda o zaključcima i spornim pravnim pitanjima apelacionih sudova / Radni sporovi
Pravna shvatanja, stavovi i zaključci Vrhovnog kasacionog suda o zaključcima i spornim pravnim pitanjima apelacionih sudova / Opšta parnica
Aktivnosti sa zajedničkih sastanaka apelacionih sudova / Krivična materija
Plan aktivnosti i kalendar zakazanih radnih sastanaka u 2015. godini / Krivična materija
Plan aktivnosti i kalendar zakazanih radnih sastanaka u 2015. godini / Građanska materija
Plan aktivnosti i kalendar zakazanih radnih sastanaka u 2015. godini / Radni sporovi
Plan aktivnosti i kalendar zakazanih radnih sastanaka u 2015. godini / Opšta parnica
Informacije / Rad sa predstavnicima medija - odnosi sa javnošću
Saradnja sa medijima / Vodič za medije
Saradnja sa medijima / Portparol suda
Fotogalerija / Zgrada Apelacionog suda
Fotogalerija / Unutrašnjost zgrade Apelacionog suda
Poziv / 10. Evropski forum za unapredjenje vladavine prava
Fotogalerija / Sudnice
Pravni zaključci usvojeni na zajedničkim sednicama svih apelacionih sudova / Radni sporovi
Pravni zaključci usvojeni na zajedničkim sednicama svih apelacionih sudova / Građanska materija
Pravni zaključci usvojeni na zajedničkim sednicama svih apelacionih sudova / Krivična materija
Sporna pitanja sa zajedničkih sednica svih apelacionih sudova o kojima nije donet jedinstveni zaključak / Građanska materija
Sporna pitanja sa zajedničkih sednica svih apelacionih sudova o kojima nije donet jedinstveni zaključak / Krivična materija
Pravni zaključci usvojeni na zajedničkim sednicama svih apelacionih sudova / Opšta parnica
Pravna shvatanja, stavovi i zaključci Vrhovnog kasacionog suda o zaključcima i spornim pravnim pitanjima apelacionih sudova / Građanska materija
Pravna shvatanja, stavovi i zaključci Vrhovnog kasacionog suda o zaključcima i spornim pravnim pitanjima apelacionih sudova / Krivična materija
Sporna pitanja sa zajedničkih sednica svih apelacionih sudova o kojima nije donet jedinstveni zaključak / Opšta parnica
Sporna pitanja sa zajedničkih sednica svih apelacionih sudova o kojima nije donet jedinstveni zaključak / Radni sporovi

Apelacioni sud u Nišu
Ulica Vojvode Putnika b.b.
18000 Niš
telefon: 018 506-801
faks: 018 282-250
e-mail adresa: uprava@ni.ap.sud.rs
 

 

U zgradi se još nalaze Apelaciono javno tužilaštvo, odeljenje Upravnog suda i odeljenje Prekršajnog apelacionog suda