petak, 19. decembar 2014. | Izaberite pismo: ћирилица
Publikacije / Bilten sudske prakse
Publikacije / Informator o radu suda
Kućni red
Unutrašnje uređenje / Sudska uprava
Mapa sajta
Linkovi
Početna strana
Publikacije
Sudska praksa / Odeljenje radnih sporova
Unutrašnje uređenje / Predsednik suda
Unutrašnje uređenje
Vesti i saopštenja
Kontakti i lokacija suda
Izveštaji o radu
Unutrašnje uređenje / Sudsko osoblje
Sudska praksa / Građansko odeljenje
Unutrašnje uređenje / Sudsko osoblje / Sudijski pomoćnici
Javne nabavke
Sudska praksa
Unutrašnje uređenje / Sudije
Unutrašnje uređenje / Sudsko osoblje / Ostali zaposleni
Osnivanje suda
Nadležnost suda
Poziv / 10. Evropski forum za unapredjenje vladavine prava
Fotogalerija / Sudnice
Informacije / Rad sa predstavnicima medija - odnosi sa javnošću
Fotogalerija / Zgrada Apelacionog suda
Fotogalerija / Unutrašnjost zgrade Apelacionog suda
Saradnja sa medijima / Vodič za medije
Saradnja sa medijima / Portparol suda

Apelacioni sud u Nišu
Ulica Vojvode Putnika b.b.
18000 Niš
telefon: 018 506-801
faks: 018 282-250
e-mail adresa: uprava@ni.ap.sud.rs
 

 

U zgradi se još nalaze Apelaciono javno tužilaštvo, odeljenje Upravnog suda i odeljenje Višeg prekršajnog suda