РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ШЕСТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА АПЕЛАЦИОНЕ СУДОВЕ


ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ "ГЖ1"

Апелациони суд Бр. судија у одељењеу Нерешено на почетку Примљено Укупно у раду Решено Просечно месечно решено по судији Остало нерешено Старих према датуму пријема
НИШ1721981710367917,7524516
НОВИ САД14256939119592210,9827323
КРАГУЈЕВАЦ1711997210919038,851886
БЕОГРАД2821198311949385,5825626

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ "КЖ2"

Апелациони суд Бр. судија у одељењеу Нерешено на почетку Примљено Укупно у раду Решено Просечно месечно решено по судији Остало нерешено Старих према датуму пријема
НИШ1773783853613,54241
НОВИ САД143096999996811,52310
КРАГУЈЕВАЦ1745485525435,3290
БЕОГРАД28341093112710826,44453

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ "ГЖ"

Апелациони суд Бр. судија у одељењеу Нерешено на почетку Примљено Укупно у раду Решено Просечно месечно решено по судији Остало нерешено Старих према датуму пријема
НИШ941515291944156128,913830
НОВИ САД24103625063542258217,939607
КРАГУЈЕВАЦ14181420823896160919,152287190
БЕОГРАД38430048069106489521,474211980

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ "ГЖ1"

Апелациони суд Бр. судија у одељењеу Нерешено на почетку Примљено Укупно у раду Решено Просечно месечно решено по судији Остало нерешено Старих према датуму пријема
НИШ1031019442254166827,805860
НОВИ САД1042720422469201717,934520
КРАГУЈЕВАЦ13189824274325237733,62194833
БЕОГРАД15193422515185239026,562795785

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ "ГЖ2"

Апелациони суд Бр. судија у одељењеу Нерешено на почетку Примљено Укупно у раду Решено Просечно месечно решено по судији Остало нерешено Старих према датуму пријема
НИШ5232963192919,70280
НОВИ САД12374054424075,65350
КРАГУЈЕВАЦ14283603883394,04490
БЕОГРАД38525616135052,211080

ПРИКАЗ ПОДАТАКА УКУПНО НА НИВОУ СУДА

Апелациони суд Бр. судија у одељењеу Нерешено на почетку Примљено Укупно у раду Решено Просечно месечно решено по судији Остало нерешено Старих према датуму пријема
НИШ36106858736941563026,06131120
НОВИ САД49194274679409756425,73184530
КРАГУЈЕВАЦ444441777712218724727,454971241
БЕОГРАД82850711207197141149823,2782161810


Апелациони суд Савладавање прилива Проценат решених предмета у суду АЖУРНОСТ
НИШ95,8681,111,34
НОВИ САД101,3080,391,48
КРАГУЈЕВАЦ93,1959,313,84
БЕОГРАД102,6058,324,40