четвртак, 27. октобар 2016. | Изаберите писмо: latinica
Контакти и локација суда
Кућни ред
Јавне набавке
Линкови
Почетна страна
Судска пракса / Грађанско одељење
Судска пракса / Кривично одељење / Кривични поступак
Судска пракса / Одељење радних спорова
Уједначавање судске праксе
Вести и саопштења
Објављене одлуке
Судска пракса / Кривично одељење
Извештаји о раду
Судска пракса / Грађанско одељење / Медицинско право
Судска пракса / Грађанско одељење / Стамбено право
Судска пракса / Грађанско одељење / Породично право
Оснивање суда
Судска пракса / Грађанско одељење / Наследно право
Судска пракса / Грађанско одељење / Медијско право
Судска пракса / Грађанско одељење / Ауторско право и сродна права
Судска пракса / Грађанско одељење / Рехабилитација
Судска пракса / Грађанско одељење / Остало
Надлежност суда
Судска пракса / Кривично одељење / Мере обезбеђења окривљеног на главном претресу
Судска пракса / Кривично одељење / Кривично материјално право
Судска пракса / Кривично одељење / Малолетници
Судска пракса / Грађанско одељење / Парнични поступак
Судска пракса / Грађанско одељење / Стварно право
Судска пракса / Грађанско одељење / Промет непокретности
Судска пракса / Грађанско одељење / Облигационо право
Судска пракса / Грађанско одељење / Накнада штете
Публикације / Билтен судске праксе
Публикације / Информатор о раду суда
Унутрашње уређење / Судска управа
Публикације
Унутрашње уређење / Председник суда
Унутрашње уређење
Мапа сајта
Судска пракса / Одељење радних спорова / Радно право
Судска пракса / Одељење радних спорова / Парнични поступак
Унутрашње уређење / Судско особље
Унутрашње уређење / Судско особље / Судијски помоћници
Судска пракса
Унутрашње уређење / Судије
Унутрашње уређење / Судско особље / Остали запослени
Активности са заједничких састанака апелационих судова / Грађанска материја
Активности са заједничких састанака апелационих судова / Радни спорови
Активности са заједничких састанака апелационих судова / Општа парница
Правна схватања, ставови и закључци Врховног касационог суда о закључцима и спорним правним питањима апелационих судова / Радни спорови
Правна схватања, ставови и закључци Врховног касационог суда о закључцима и спорним правним питањима апелационих судова / Општа парница
Активности са заједничких састанака апелационих судова / Кривична материја
План активности и календар заказаних радних састанака у 2015. години / Кривична материја
План активности и календар заказаних радних састанака у 2015. години / Грађанска материја
План активности и календар заказаних радних састанака у 2015. години / Радни спорови
План активности и календар заказаних радних састанака у 2015. години / Општа парница
Информације / Рад са представницима медија - односи са јавношћу
Сарадња са медијима / Водич за медије
Сарадња са медијима / Портпарол суда
Фотогалерија / Зграда Апелационог суда
Фотогалерија / Унутрашњост зграде Апелационог суда
Позив / 10. Европски форум за унапређење владавине права
Фотогалерија / Суднице
Правни закључци усвојени на заједничким седницама свих апелационих судова / Радни спорови
Правни закључци усвојени на заједничким седницама свих апелационих судова / Грађанска материја
Правни закључци усвојени на заједничким седницама свих апелационих судова / Кривична материја
Спорна питања са заједничких седница свих апелационих судова о којима није донет јединствени закључак / Грађанска материја
Спорна питања са заједничких седница свих апелационих судова о којима није донет јединствени закључак / Кривична материја
Правни закључци усвојени на заједничким седницама свих апелационих судова / Општа парница
Правна схватања, ставови и закључци Врховног касационог суда о закључцима и спорним правним питањима апелационих судова / Грађанска материја
Правна схватања, ставови и закључци Врховног касационог суда о закључцима и спорним правним питањима апелационих судова / Кривична материја
Спорна питања са заједничких седница свих апелационих судова о којима није донет јединствени закључак / Општа парница
Спорна питања са заједничких седница свих апелационих судова о којима није донет јединствени закључак / Радни спорови

Апелациони суд у Нишу
Улица Војводе Путника б.б.
18000 Ниш
телефон: 018 506-801
факс: 018 282-250
e-mail адреса: uprava@ni.ap.sud.rs
 

 

У згради се још налазе Апелационо јавно тужилаштво, одељење Управног суда и одељење Прекршајног апелационог суда