РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

КОНТАКТАПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ:
Улица Војводе Путника б.б.
ТЕЛЕФОН: 018/506-801
ФАКС: 018/282-250
e-mail адреса: uprava@ni.ap.sud.rs

ПРЕДСЕДНИК СУДА: Драган Јоцић

СЕКРЕТАР СУДА: Јелена Јанчетовић
ТЕЛЕФОН: 018/506-714

УПРАВИТЕЉ ПИСАРНИЦЕ: Драган Савић
ТЕЛЕФОН: 018/506-735