РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ


Информатор о раду представља годишњу публикацију, која садржи податке о надлежности, организационој структури и функционисању Апелационог суда у Нишу.

Информатор о раду Апелационог суда у Нишу сачињен је у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07 и 104/09), Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (,,Службени гласник РС“, бр. 68/10). и чл. 61. Судског пословника (,,Службени гласник РС“, бр. 110/09).


Информатор о раду за 2017. годину