РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

АКТИ СУДА


КУЋНИ РЕД


На основу одредбе чл.90. Судског пословника („Сл.гласник РС“ 110/09 од 28.12.2009. године), председник суда прописује кућни ред.


Кућни ред
Допуна кућног реда
Измена кућног реда


ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА


На основу члана 16. и 17. Закона о заштити узбуњивача(„Службени гласник РС", број 128/14), и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Службени гласник РС, број 49/15"), председник суда доноси Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


СТРАТЕГИЈА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ


Стратегија за успостављање система финансијског управљања и контроле


ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2018. ГОДИНУ


Годишњи распоред послова
Измена годишњег распореда послова
Измена годишњег распореда послова
Измена годишњег распореда послова


ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2017. ГОДИНУ


Годишњи распоред послова судија
Измена годишњег распореда послова судија
Измена годишњег распореда послова судија
Годишњи распоред послова судијских помоћника