РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ОДЕЉЕЊА РАДНИХ СПОРОВА ЗА 2018. ГОДИНУ


ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

V – ВЕЋЕ

  1. Јелена Јовановић, председник већа
  2. Ружица Јовановић, члан
  3. Зорица Цветковић, члан

VI – ВЕЋЕ

  1. Ивана Рађеновић, председник већа
  2. Љубиша Милојевић, члан
  3. Данијела Божовић, члан
  4. Ксенија Џомбић, члан

VII – ВЕЋЕ

  1. Тања Ристић, председник већа
  2. Слађана Стојановић, члан
  3. Лидија Стошић, члан