РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ

Председник Апелационог суда у Нишу, на основу члана 34. став 1. и члана 53. став 2. Закона о уређењу судова и члана 48. став 1. Судског пословника, утврђује Распоред послова судијских помоћника Апелационог суда у Нишу за 2017. годину.


Судска управа


Одељење судске праксе


Кривично одељење

I ВЕЋЕ

II ВЕЋЕ

III ВЕЋЕ

IV ВЕЋЕ

V ВЕЋЕ


Грађанско одељење

I ВЕЋЕ

II ВЕЋЕ

III ВЕЋЕ

IV ВЕЋЕ


Одељење радних спорова

I ВЕЋЕ

II ВЕЋЕ

III ВЕЋЕ