РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ


У Грађанском одељењу председник je судија Данијела Николић, а заменик судија Добрила Здравковић.

Грађанско одељење има укупно четири судска већа која поступају у предметима опште грађанске материје. У оквиру одељења постоје посебна већа за спорове из породичних односа. Грађанско одељење има укупно 13 судија:

I – ВЕЋЕ

 1. Марина Ђукић, председник већа
 2. Невена Благојевић, члан
 3. Оливера Јовановић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Данијела Николић, председник већа
 2. Добрила Здравковић, члан
 3. Снежана Лазић, члан
 4. Зоран Стаменковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Марина Милановић, председник већа
 2. Стојанка Вујошевић, члан
 3. Никола Пржић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Соња Симоновић-Стојановић, председник већа
 2. Зорица Стошић, члан
 3. Јадранка Митровски, члан