РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ


У Грађанском одељењу председник je судија Александар Пантић, а заменик судија Данијела Николић.

Грађанско одељење има укупно четири судска већа која поступају у предметима опште грађанске материје. У оквиру одељења постоје посебна већа за спорове из породичних односа. Грађанско одељење има укупно 12 судија:

I – ВЕЋЕ

 1. Марина Ђукић, председник већа
 2. Соња Симоновић-Стојановић, члан
 3. Невена Благојевић, члан

II – ВЕЋЕ

 1. Данијела Николић, председник већа
 2. Слободанка Китановић, члан
 3. Добрила Здравковић, члан

III – ВЕЋЕ

 1. Марина Милановић, председник већа
 2. Стојанка Вујошевић, члан
 3. Никола Пржић, члан

IV – ВЕЋЕ

 1. Александар Пантић, председник већа
 2. Зорица Стошић, члан
 3. Јадранка Митровски, члан