РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА


У Одељењу радних спорова председник je судија Ивана Рађеновић, а заменик судија Тања Ристић

Судије Одељења за радне спорове поступају у материји радног права а одељење има укупно три већа која чине:

V – ВЕЋЕ

 1. Јелена Јовановић, председник већа
 2. Ружица Јовановић, члан
 3. Зорица Цветковић, члан
 4. Ђорђе Гојгић, члан

VI – ВЕЋЕ

 1. Ивана Рађеновић, председник већа
 2. Љубиша Милојевић, члан
 3. Данијела Божовић, члан
 4. Ксенија Џомбић, члан

VII – ВЕЋЕ

 1. Тања Ристић, председник већа
 2. Слађана Стојановић, члан
 3. Лидија Стошић, члан