РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА


У Одељењу радних спорова председник je судија Ивана Рађеновић, а заменик судија Тања Ристић

Судије Одељења за радне спорове поступају у материји радног права а одељење има укупно три већа која чине:

V – ВЕЋЕ

  1. Јелена Јовановић, председник већа
  2. Ружица Јовановић, члан
  3. Зорица Цветковић, члан

VI – ВЕЋЕ

  1. Ивана Рађеновић, председник већа
  2. Љубиша Милојевић, члан
  3. Данијела Божовић, члан
  4. Ксенија Џомбић, члан

VII – ВЕЋЕ

  1. Тања Ристић, председник већа
  2. Слађана Стојановић, члан
  3. Лидија Стошић, члан