РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ


ПОРТПАРОЛ СУДА

У оквиру кабинета председника предвиђено је радно место портпарола суда.

Послови портпарола су:

  1. припремање обавештења за јавност и контактирање са медијима,
  2. писање извештаја за медије, у договору са председником суда односно председником већа,
  3. организовање конференција за новинаре о раду суда,
  4. сарађивање у изради публикација везаних за рад суда,
  5. управљање пројектима медијске промоције,
  6. израда и администрирање интернет презентације,
  7. други послови, по налогу председника суда.

Портпарол Апелационог суда у Нишу – судија Снежана Милошевић.