РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ


Рачунски центар
Никола Љубеновић, систем администратор
Татјана Павловић, систем администратор

Писарнице
Управитељ писарнице: Драган Савић
Кривична писарница: Драгана Алексић, Јелена Дојчиновић, Ивана Ицић Николић
Парнична писарница: Славица Грмашкоски, Весна Митић, Јадранка Миленковић, Тања Величковић

Пријем поште и експедиција
Јелена Младеновић-Ранђеловић, руководилац доставне службе
Данијела Ђурић
Александар Недељковић


Статистичар
Милена Рондовић

Рачуноводство
Горица Марјановић
Снежана Милошевић
Кристина Матић

Дактилографи и записничари
Виолета Цветановић, шеф дактилобироа
Јелена Ђорђевић
Драгица Стојковић
Љиљана Станојевић
Наташа Јанковић
Јелена Ристић
Мирјана Стаменков
Ружица Ћирковић
Бранкица Склепић
Милијана Јовановић
Дијана Станојевић
Кристина Златковић
Гордана Стојановић
Биљана Младеновић
Катарина Ристић
Андријана Митић
Виолета Милошевић
Александра Голубовић
Милица Тасић
Адријана Мичић

Обезбеђење
Зоран Стајић, руководилац правосудне страже и противпожарне заштите
Милош Димитријевић
Милош Радивојевић
Саша Стевановић
Милан Ратковић
Ивана Милошевић
Данијела Михајловић
Милан Петровић
Немања Перовић

Возачи
Горан Ђокић
Горан Ђорђевић

Курири
Зоран Милојевић
Владимир Јовановић
Драган Илић

Кафе-куварица
Видица Максимовић

Домар
Дарко Стојковић

Спремачице
Јасмина Вукомановић
Снежана Дамњановић
Светлана Недељковић
Душица Нешић
Надица Петковић
Јелена Живковић
Ана Томић