РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА


Председник Апелационог суда у Нишу, на основу чл. 12 Судског пословника („Сл. Гласник РС“ бр. 110/09, 70/11, 19/12 и 89/13"), доноси Програм решавања старих предмета.


Програм решавања старих предмета за 2018. годину
Извешатај о резултатима спровођења програма решавања старих предмета
Програм решавања старих предмета за 2017. годину
Програм решавања старих предмета за 2016. годину
Програм решавања старих предмета нижестепених судова за 2016. годину