РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

СУДСКА УПРАВА

Послови у надлежности судске управе везани су за унутрашњу организацију и рад суда, а одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт. Ови послови се организују тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно, како би се странкама олакшало обављање послова у суду са што мање трошкова.

Судски пословник одређује следеће послове судске управе који су у надлежности Апелационог суда:

Судску управу Апелационог суда у Нишу чине: