РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - ПРАВНА СХВАТАЊА, СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА О ЗАКЉУЧЦИМА И СПОРНИМ ПРАВНИМ ПИТАЊИМА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА


ПРАВНИ ОСНОВ


Устав Републике Србије
Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о уређењу судова