РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - СПОРНА ПИТАЊА СА ЗАЈЕДНИЧКИХ СЕДНИЦА СВИХ АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА О КОЈИМА НИЈЕ ДОНЕТ ЈЕДИНСТВЕНИ ЗАКЉУЧАК


ПРАВНИ ОСНОВ


Устав Републике Србије
Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о уређењу судова