РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - СПОРНА ПИТАЊА СА ЗАЈЕДНИЧКИХ СЕДНИЦА СВИХ АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА О КОЈИМА НИЈЕ ДОНЕТ ЈЕДИНСТВЕНИ ЗАКЉУЧАК


ПРАВНИ ОСНОВ


Устав Републике Србије
Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о уређењу судова


ОПШТА ПАРНИЦА
Спорна питања са заједничког састанка свих Апелационих судова одржаног 08.12.2017. године у Београду, о којима није постуигнута сагласност и није донет јединствени закључак
Спорниа питања са заједничког састанка свих Апелационих судова одржаног 22.12.2016. године у Београду, о којима није постигнута сагласност и није донет јединствени закључак
Спорна питања са заједничких састанака свих Апелационих судова одржаних до 21.12.2016. године о којима није донет јединствени закључак