РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ - ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ УСВОЈЕНИ НА ЗАЈЕДНИЧКИМ СЕДНИЦАМА СВИХ АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА


ПРАВНИ ОСНОВ


Устав Републике Србије
Европска Конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Закон о уређењу судова


ЗАПИСНИЦИ СА ЗАЈЕДНИЧКИХ СЕДНИЦА СВИХ АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА


Записник са заједничке седнице свих Апелационих судова одржане 08.12.2017. године у Београду
Записник за заједничке седнице свих Апелационих судова одржане 23.06.2017. године у Нишу
Записник за заједничке седнице свих Апелационих судова одржане 24.03.2017. године у Новом Саду
Записник за заједничке седнице свих Апелационих судова одржане 22.12.2016. године у Београду


ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ