РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ

Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр.116/2008 и 104/2009) и Судски пословник („Службени гласник РС“, бр.110/2009 од 28.12.2009. године) прописују унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији. Министар правде, уз претходно прибављено мишљење председника Врховног касационог суда, донео је Судски пословник који је ступио на снагу дана 29.12.2009.године