РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ВЕСТИ И САОПШТЕЊА


Датум настанка саопштења : 05-04-2018 12:30

САОПШТЕЊЕ

На свечаној Општој седници свих судија Апелационог суда у Нишу, одржаној 04.априла 2018. године у Апелационом суду у Нишу, сходно одредбама члана 55 став 1 Закона о судијама, ступио је на функцију судије Апелационог суда у Нишу судија Ђорђе Гојгић који је на ту функцију изабран одлуком Високог савета судства, објављеном у „Службеном гласнику РС“ број 100/17 од 08.11.2017. године.

До избора на функцију судије Апелационог суда у Нишу, судија Ђорђе Гојгић, обављао је функцију председника суда Основног суда у Новом Пазару.

Датум настанка саопштења : 09-01-2018 11:15

САОПШТЕЊЕ

На свечаној Општој седници свих судија Апелационог суда у Нишу, одржаној 09.новембра 2017. године у Апелационом суду у Нишу, сходно одредбама члана 55 став 1 Закона о судијама, ступиле су на функцију судије Апелационог суда у Нишу: Оливера Јовановић, Данијела Божовић, Снежана Лазић, Зоран Стаменковић, Лидија Стошић и Ксенија Џомбић који су на ту функцију изабрани одлукама Високог савета судства, објављеним у „Службеном гласнику РС“ број 100/17 од 08.11.2017. године

До избора на функцију судија Апелационог суда у Нишу, судија Оливера Јовановић, обављала је функцију судије Привредног суда у Нишу, а судије Данијела Божовић, Снежана Лазић, Зоран Стаменковић, Лидија Стошић и Ксенија Џомбић обављали су функције судија Основног суда у Нишу.

Датум настанка саопштења : 30-11-2017 10:10

ИНТЕРВЈУ

Интервју в.ф. председника Апелационог суда у Нишу Драгана Јоцића часопису "Правник у правосуђу" Интервју

Датум настанка саопштења : 25-05-2017 13:22

САОПШТЕЊЕ

Дана 22. маја, у просторијама Апелационог Суда у Нишу одржано је, уз подршку Савета Европе, представљање HELP курса „Ванзаводске санкције и алтеративне мере притвору као један од одговора на пренасељеност затвора“. Уједно овај датум је и званични датум почетка курса и овом приликом је учесницима представљен програм HELP, као и ресурси за обуку који ће бити доступни на платформи за е-учење програма HELP.

Уводно обраћање присутним учесницима имали су председник Апелационог суда у Нишу, судија Драган Јоцић и Јасмина Крштенић из Саветодавног одбора HELP-a. Након уводних излагања скупу су се обратили Валентина Боц, из Генералног директората за људска права и владавину права (DGI) Савета Европе, која је упознала присутне са методологијом и материјалом за обуку и Џејмс МекМанус, члан Европског комитета за превенцију тортуре и нечовечног или понижавајућег поступања испред Уједињеног Краљевства.

У наставку семинара, Дијана Јанковић, судија Апелационог суда у Нишу, сертификовани предавач програма HELP и HELP национални менаџер, упознала је присутне са наставним планом и програмом курса на тему „Ванзаводске санкције и алтеративне мере притвору као један од одговора на пренасељеност затвора“: прилагођавање српском правном поретку, развијен у сарадњи са канцеларијом Уједињених нација за борбу против наркотика и криминала са практичним вежбама. Наглашено је да се ради о стицању релеватних знања и вештина у светлу све веће свести о преобимној примени казне затвора као одговора на кршење закона што је довело до пренасељености затвора у многим земљама и што може бити решено применом ванзаводских санкција и мера које такође могу побољшати изгледе за социјалну реинтеграцију учиниоца. Ово је нарочито значајно имајући у виду да су пренасељеност затвора и кршење људских права међусобно повезани и да се као последица пренасељености, људска права затвореника крше свакодневно. Имајући у виду да сви актери у правосудном ланцу имају одређену улогу и одговорност у заштити људских права у својим земљама истакнуто је, као кључно питање, да правници у свом свакодневном раду треба да буду упознати са тим како да приступе европским и међународним механизмима за заштиту људских права.

Са семинара је упућен позив заинтересованима да приступе обуци за будуће предаваче програма HELP и стицање звања: HELP национални менаџер са нагласком да је обука фокусирана на конкретне потешкоће у примени механизама за заштиту људских права са којима се могу суочити правници у својој свакодневној пракси.

Датум настанка саопштења : 04-05-2017 11:32

Саопштење

Дана 22. маја, у просторијама Апелационог Суда у Нишу одржаће се, уз подршку Савета Европе, HELP курс „Алтернативне мере притовору“ којим ће модерирати Дијана Јанковић, судија Апелационог суда у Нишу, сертификовани предавач програма HELP.

Програм курса развијен је у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за борбу против наркотика и криминала (eng. UNODC), а у светлу све веће свести о преобимној примени казне затвора као одговора на кршење закона. Велики број затворских казни је довео до пренасељености затвора у многим земљама а исти може бити решен применом ванзаводских санкција и мера. Ове санкције и мере могу такође побољшати изгледе за социјалну реинтеграцију учиниоца. Пренасељеност затвора и кршење људских права су међусобно повезани. Као последица тога, људска права затвореника се крше свакодневно.

Курс је интерактиван и садржи различите практичне вежбе како би се омогућило стицање релеватних знања и вештина. Курс се организује за судије подручних судова. По завршетку курса, успешним полазницима биће додељена диплома програма HELP и Савета Европе.

Заинтересовани учесници се могу пријавити mail адресу Апелационолг суда или преко Управа подручних судова до 12. маја 2017.године.

Датум настанка саопштења : 19-04-2017 10:24

Саопштење

Министар правде Републике Србије, Нела Кубуровић била је, дана 18.10.2016. године, у радној посети Апелационом суду у Нишу. Састанку су присуствовали председник Апелационог суда у Нишу, Драган Јоцић, председник Вишег суда у Нишу, Зоран Крстић, председник Основног суда у Нишу, Горан Спасић, председник Привредног суда у Нишу, Божидар Станковић, председник Прекршајног суда у Нишу, Вера Цвјетковић.

У разговору са председницима судова Кубуровић је истакла да се унапређење ефикасности правосуђа огледа кроз скраћење трајања судског поступка и растерећење судова и указала је да поред јединственог програма решавања старих предмета, који доноси Врховни касациони суд и у складу са којим сви судови морају да донесу свој програм, треба да постоје и контроле од стране председника апелационих судова. Приликом посете добила је уверавање председника Апелационог суда у Нишу да ће се до краја године за 30% смањити број старих предмета.

У складу са датим уверавањем и након редовних и ванредних обилазака подручних судова од стране Апелационог суда у Нишу и достављених извештаја закључено је да су резултати задовољавајући и да Програм решавања старих предмета у подручним основним и вишим судовима са територије месне надлежности Апелационог суда у Нишу представља добру подршку унапређењу активности у подручним судовима.

На основу достављених статистичких извештаја о броју нерешених старих предмета са иницијалним актом старијим од 4 године на дан 31.12.2016.године сачињен је извештај и извршен упоредни приказ на основу ког је утврђено да је у вишим судовима укупно решено 85,10% а у основним судовима 48,56 % старих предмета.

Детаљи извештаја налазе се на делу сајта у оквиру програма решавања старих предмета.

Датум настанка вести : 20-10-2016 8:48

Министарка Кубуровић у посети Апелационом суду у Нишу

Дана 18.10.2016. године Нела Кубуровић. министар правде Републике Србије, била је у радној посети Апелационом суду у Нишу. Састанку су присуствовали председник Апелационог суда у Нишу, Драган Јоцић, председник Вишег суда у Нишу, Зоран Крстић, председник Основног суда у Нишу, Горан Спасић, председник Привредног суда у Нишу, Божидар Станковић, председник Прекршајног суда у Нишу, Вера Цвјетковић.

На наведеном састанку са министром правде Нелом Кубуровић разматрани су проблеми у раду судова, реализација Програма решавања старих предмета, сарадња судова са нотарима и јавним извршитељима, као и решавање предмета у извршној материји. Изразила је задовољство радом Апелационог суда у Нишу. и упознала присутне председнике да предузима мере, из своје надлежности, како би се превазишао проблем смештајних услова пре свега Прекршајног и Привредног суда у Нишу.

У разговору са представницима судова Кубуровић је навела да су Основни суд и Привредни суд у Нишу међу бољим судовима када је у питању решавање старих предмета, чему сведочи и награда коју су недавно добили на саветовању судија у Врњачкој Бањи, као и да Апелациони суд у Нишу итекако води рачуна када су у питању стари предмети и да су они приоритет овог суда.

Кубуровић је истакла да их је председник Апелационог суда у Нишу уверио да ће се до краја године за 30% смањити број старих предмета.

Она је указала да поред јединственог Програма решавања старих предмета, који доноси Врховни касациони суд у складу са којим сви судови морају да донесу свој програм, постоје и контроле председника апелационих судова, тако да судови морају да извештавају о свим предметима који су старији од четири године.

Датум настанка вести : 21-07-2014 12:40

Саопштење

У петак, 18. јула 2014. године, са почетком у 11 часова, у згради Апелационог суда у Нишу представљена је радна верзија Нацрта закона о заштити права на суђење у разумном року.

Презентацију радне верзије Нацрта закона о заштити права на суђење у разумном року, присутним судијама са подручја Апелационог суда у Нишу, јавним тужиоцима, адвокатима и јавним правобраниоцима, представио је саветник министра правде Зоран Балиновац.

Нацрт закона је део широког спектра мера који покрива Национална стратегија за реформу правосуђа, а које имају за циљ да правду учине доступнијом грађанима, повећају поверење грађана у правосуђе, смање број заосталих предмета, као и број представки против Републике Србије пред Европским судом за људска права због повреде права на суђење у разумном року.

У конструктивној расправи, стручна и шира јавност је активно учествовала, давањем примедби и сугестија на Радну верзију овог закона.

Портпарол Апелационог суда у Нишу
судија Снежана Милошевић

Датум настанка вести : 26-11-2013 2:32

Нове судије у суду

У среду, дана 20.11.2013. године на свечаној седници свих судија Апелационог суда у Нишу, сходно одредбама члана 80 став 1 у вези члана 55 став 1 Закона о судијама, на дужност председника Суда ступио је Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда, који је на ту функцију изабран Одлуком Народне скупштине Републике Србије број 71, објављене у „Службеном гласнику РС“ број 95 од 31.10.2013. године.

На истој седници на функцију судије Апелационог суда у Нишу, сходно одредби члана 55 став 1 Закона о судијама, ступило је осам судија, који су на ту функцију изабрани одлукама Високог савета судства, које су објављене у „Службеном гласнику РС“ број 99/13 од 15.10.2013. године и то:

  1. Саша Бошковић, судија Вишег суда у Нишу,
  2. Иван Булатовић, судија Вишег суда у Нишу,
  3. Сузана Ђурић, судија Вишег суда у Нишу,
  4. Дијана Јанковић, судија Вишег суда у Нишу,
  5. Ружица Јовановић, судија Вишег суда у Прокупљу,
  6. Јасмина Јововић, судија Вишег суда у Нишу,
  7. Зоран Крстић, судија Вишег суда у Нишу и
  8. Вера Милошевић, судија Основног суда у Нишу.

Одлуком председника Апелационог суда у Нишу Драгана Јоцића Су V-34-16/13 од 21.11.2013. године Зоран Крстић, судија Апелационог суда у Нишу, постављен је за вршиоца функције председника Вишег суда у Нишу.

Портпарол Апелационог суда у Нишу
судија Снежана Милошевић

Датум настанка вести : 06-11-2013 2:17

„Дан отворених врата“

Поводом обележавања Европског дана цивилне правде, 25. октобра, Апелациони суд у Нишу је организовао манифестацију „Дан отворених врата“. Циљ ове манифестације је да се на још један начин, поред оних који се већ примењују, грађанима омогући непосредно упознавање са радом суда и са њиховим правима и обавезама у остваривању судске заштите. У оквиру „Дана отворених врата“ вршилац функције председника суда, Драган Јоцић, дана 24.10.2013.године, примио је представнике Адвокатске Коморе у Нишу, председника коморе и чланове Управног одбора. Учесници састанка су се сагласили да је Апелациони суд у Нишу постигао добре резултате у настојањима да грађане упозна са радом суда и начином на који се могу обратити суду, у циљу заштите својих права. Том приликом је договорено да се међусобни састанци одржавају и убудуће, те ће домаћин (организатор) следећег састанка бити Адвокатска комора Ниша.
На интернет страници суда објављен је информатор о раду суда, који између осталог, садржи упутства о томе на који начин грађани и странке могу добити информације о предметима, информације од јавног значаја и о остваривању права на подношење притужбе, са обрасцима ових и других захтева.

Датум настанка вести : 07-05-2013 1:14

Нови вршилац функције Апелационог суда у Нишу

Вршилац функције Врховног касационог суда, судија Драгомир Милојевић на основу члана 73. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС“ бр 116/08, 58/09, 104/09 и 101/10), дана 11.04.2013. године донео је одлуку број V Су-34 8/13 о постављењу Драгана Јоцића, судије Врховног касационог суда, за вршиоца функције председника Апелационог суда у Нишу, почев од 12.04.2013. године до избора председника суда, а најдуже на годину дана.
Одлуком Високог савета судства број 119-00-79/2013-01 од 26.3.2013. године престала је судијска функција Новици Стефановићу, судији Апелационог суда у Нишу, због навршења радног века.
Престанком судијске функције, судији Новици Стефановићу престала је и функција вршиоца функције председника Апелационог суда у Нишу.

Датум настанка вести : 22-12-2011 12:12

Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Нишу

Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Нишу изашао је из штампе у децембру 2011. године. Билтен садржи податке о годишњем распореду послова у суду за 2011. годину, деветомесечни известај о раду суда, судску праксу Апелационог суда у Нишу у областима грађанског права, кривичног права и кривичног процесног права. Билтен такође садржи и теоријско-практична разматрања судија.
Главни и одговорни уредник Билтена је судија Новица Стефановић.
Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Нишу у електронској форми налази се на интернет страници суда у оквиру наслова "Публикације - Билтен судске праксе".

Датум настанка вести : 12-12-2011 12:44

Четврти сатанак апелационих судова

Дана 8.12.2011. године у згради Апелационог суда у Нишу одржан је четврти заједнички састанак сва четири апелациона суда којем су присуствовали вршиоци функције председника ових судова, руководиоци кривичног и грађанског одељења, одељења за радне спорове и одељења судске праксе апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
У складу са раније постигнутим договором, апелациони судови су на заједничком сатанку, а потом и радом у секцијама – кривичној, грађанској и радној, разменили мишљења о спорним питањима која се појављују у пракси, а све у циљу уједначавања судске праксе и једнакости грађана пред законом.
На састанку је констатовано да су спорна питања у раду судова скоро идентична и да су овакви састанци потребни ради усклађивања судске праксе.

Датум настанка вести : 25-11-2011 8:40

Битка за бебе

На иницијативу синдиката Апелационог суда у Нишу, судије и судско особље овог суда су одлучили да дају по једну дневницу за набавку инкубатора и да се на тај начин прикључе акцији „Битка за бебе“. Иначе, ово није први пут да се запослени у овом суду укључују у хуманитарне акције.

Портпарол Апелационог суда у Нишу
судија Снежана Милошевић