РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

ВЕСТИ И САОПШТЕЊА


Датум настанка саопштења : 11-07-2018 12:15

САОПШТЕЊЕ

На свечаној Општој седници свих судија Апелационог суда у Нишу, одржаној 10.07.2018. године у Апелационом суду у Нишу, ступио је на функцију председника Апелационог суда у Нишу судија Драган Јоцић који је на ту функцију изабран, сходно одредбама члана 71. став 1. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 58/2009, 104/2009, 101/2010, 8/2012, 121/2012, 124/2012, 101/2013, 111/2014, 117/2014, 40/2015, 63/2015, 106/2015, 63/2016, 47/2017) и члана 201. Пословника народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.20/12 – пречишћени текст), одлуком Народне скупштине Републике Србије, на седници Седмог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, одржаној 15.06.2018.године, објављено у „Службеном гласнику РС“ број 46/18.

До избора на функцију председника Апелационог суда у Нишу, судија Драган Јоцић, обављао је функцију ВФ председника Апелационог суда у Нишу.

Датум настанка саопштења : 09-05-2018 10:20

САОПШТЕЊЕ


Дана 8. маја 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Апелационог Суда у Нишу одржана је, уз подршку уз подршку Пројекта владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID) “Презентација годишњег извештаја о раду Апелационог суда у Нишу и виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Нишу за 2017. годину“.

Уводно обраћање присутним учесницима имали су председник Врховног касационог суда, судија Драгомир Милојевић и председник Апелационог суда у Нишу, судија Драган Јоцић.

Након уводних излагања скупу се обратила портпарол Апелационог суда у Нишу Јелена Додић, која је упознала присутне са резултатима рада свих судова на подручју Апелационог суда у Нишу. У излагању је истакла да су судови решили у 2017. години укупно 357.511 предмет. Поред повећаног прилива предмета нарочито у вишим судовима и Апелационом суду у Нишу, прилив је савладан у проценту 102,68%. Успешан рад судова приказан је кроз значајно смањен број нерешених предмета, којих је у 2016. години било 184.834, док их на крају 2017. године има 167.974 предмет. Такође је смањен и број старих предмета према датуму иницијалног акта са 75.807 колико их је било на крају 2016. године, на 70.908 предмета на крају 2017. године. У излагању је наглашено да су, и поред ангажовања мањег броја судија него што је прописано одлуком Високог савета судства и уз смањен број запослених због забране запошљавања, судови са подручја територијалне надлежности Апелационог суда у Нишу остварили изузетне резултате у 2017. години о чему сведоче и награде додељене од стране Врховног касационог суда.

Прилог: Интервју председника Апелационог суда у Нишу Драгана Јоцића објављен на телевизији „Belle amie“ дана 08.05.2018.године.Датум настанка саопштења : 30-04-2018 13:20

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ И ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА ОВОГ СУДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Апелациони суд у Нишу ће представити Годишњи извештај о раду како Апелационог суда тако и виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Нишу за 2017. годину, у уторак 8. маја 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у Нишу, у згради Апелационог суда, ул. Војводе Путника бб, у Великој сали, на четвртом спрату (судница бр. 330).

Суд жели да представљањем Извештаја на овај начин истакне транспарентност свог рада и обавести не само стручну, већ и ширу јавност, а пре свега грађане на подручју своје апелације, о оствареним резултатима у 2017. години, трендовима уоченим у приливу предмета и условима у којима судови са овог подручја савладавају своје обавезе.

Сви судови на подручју Апелационог суда у Нишу решили су у 2017. години укупно 357.511 предмета. Поред повећаног прилива предмета нарочито у вишим судовима и Апелационом суду у Нишу, прилив је савладан у проценту 102,68%. Успешан рад судова приказан је кроз значајно смањен број нерешених предмета, којих је у 2016. години било 184.834, док их на крају 2017. године има 167.974 предмет. Такође смањен је и број старих предмета према датуми иницијалног акта са 75.807 колико их је било на крају 2016. године, на 70.908 предмета на крају 2017. године. Поред ангажовања мањег броја судија него што је прописано одлуком Високог савета судства, и уз смањен број запослених због забране запошљавања, судови са подручја територијалне надлежности Апелационог суда у Нишу остварили су изузетне резултате у 2017. години. Као потврда добрих резултата у 2017. години, судовима са подручја Апелационог суда у Нишу додељене су награде од стране Врховног касационог суда.

Годишњи извештај о раду судова за 2017. годину ће представити вршилац функције председника Апелационог суда у Нишу, Драган Јоцић. Извештај је сачињен тако да је разумљив не само припадницима професије, већ и обичним грађанима, а према смерницама и методологији коју је развио Врховни касациони суд Србије.

На презентацији се очекује присуство, осим свих председника подручних судова, и председника Врховног касационог суда, Драгомира Милојевића, судије Снежане Андрејевић, представника Министарства правде РС, представника USAID-а, и др.

Представљање Извештаја о раду судова са подручја Апелационог суда у Нишу за 2017. годину одржава се уз подршку Пројекта владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID).

Годишњи извештај о раду судова са територије надлежности Апелационог суда у Нишу за 2017. годину

Координатор за медије
судија Снежана Милошевић

Датум настанка саопштења : 05-04-2018 12:30

САОПШТЕЊЕ

На свечаној Општој седници свих судија Апелационог суда у Нишу, одржаној 04.априла 2018. године у Апелационом суду у Нишу, сходно одредбама члана 55 став 1 Закона о судијама, ступио је на функцију судије Апелационог суда у Нишу судија Ђорђе Гојгић који је на ту функцију изабран одлуком Високог савета судства, објављеном у „Службеном гласнику РС“ број 100/17 од 08.11.2017. године.

До избора на функцију судије Апелационог суда у Нишу, судија Ђорђе Гојгић, обављао је функцију председника суда Основног суда у Новом Пазару.

Датум настанка саопштења : 09-01-2018 11:15

САОПШТЕЊЕ

На свечаној Општој седници свих судија Апелационог суда у Нишу, одржаној 09.новембра 2017. године у Апелационом суду у Нишу, сходно одредбама члана 55 став 1 Закона о судијама, ступиле су на функцију судије Апелационог суда у Нишу: Оливера Јовановић, Данијела Божовић, Снежана Лазић, Зоран Стаменковић, Лидија Стошић и Ксенија Џомбић који су на ту функцију изабрани одлукама Високог савета судства, објављеним у „Службеном гласнику РС“ број 100/17 од 08.11.2017. године

До избора на функцију судија Апелационог суда у Нишу, судија Оливера Јовановић, обављала је функцију судије Привредног суда у Нишу, а судије Данијела Божовић, Снежана Лазић, Зоран Стаменковић, Лидија Стошић и Ксенија Џомбић обављали су функције судија Основног суда у Нишу.

Датум настанка саопштења : 30-11-2017 10:10

ИНТЕРВЈУ

Интервју в.ф. председника Апелационог суда у Нишу Драгана Јоцића часопису "Правник у правосуђу" Интервју

Датум настанка саопштења : 25-05-2017 13:22

САОПШТЕЊЕ

Дана 22. маја, у просторијама Апелационог Суда у Нишу одржано је, уз подршку Савета Европе, представљање HELP курса „Ванзаводске санкције и алтеративне мере притвору као један од одговора на пренасељеност затвора“. Уједно овај датум је и званични датум почетка курса и овом приликом је учесницима представљен програм HELP, као и ресурси за обуку који ће бити доступни на платформи за е-учење програма HELP.

Уводно обраћање присутним учесницима имали су председник Апелационог суда у Нишу, судија Драган Јоцић и Јасмина Крштенић из Саветодавног одбора HELP-a. Након уводних излагања скупу су се обратили Валентина Боц, из Генералног директората за људска права и владавину права (DGI) Савета Европе, која је упознала присутне са методологијом и материјалом за обуку и Џејмс МекМанус, члан Европског комитета за превенцију тортуре и нечовечног или понижавајућег поступања испред Уједињеног Краљевства.

У наставку семинара, Дијана Јанковић, судија Апелационог суда у Нишу, сертификовани предавач програма HELP и HELP национални менаџер, упознала је присутне са наставним планом и програмом курса на тему „Ванзаводске санкције и алтеративне мере притвору као један од одговора на пренасељеност затвора“: прилагођавање српском правном поретку, развијен у сарадњи са канцеларијом Уједињених нација за борбу против наркотика и криминала са практичним вежбама. Наглашено је да се ради о стицању релеватних знања и вештина у светлу све веће свести о преобимној примени казне затвора као одговора на кршење закона што је довело до пренасељености затвора у многим земљама и што може бити решено применом ванзаводских санкција и мера које такође могу побољшати изгледе за социјалну реинтеграцију учиниоца. Ово је нарочито значајно имајући у виду да су пренасељеност затвора и кршење људских права међусобно повезани и да се као последица пренасељености, људска права затвореника крше свакодневно. Имајући у виду да сви актери у правосудном ланцу имају одређену улогу и одговорност у заштити људских права у својим земљама истакнуто је, као кључно питање, да правници у свом свакодневном раду треба да буду упознати са тим како да приступе европским и међународним механизмима за заштиту људских права.

Са семинара је упућен позив заинтересованима да приступе обуци за будуће предаваче програма HELP и стицање звања: HELP национални менаџер са нагласком да је обука фокусирана на конкретне потешкоће у примени механизама за заштиту људских права са којима се могу суочити правници у својој свакодневној пракси.

Датум настанка саопштења : 04-05-2017 11:32

Саопштење

Дана 22. маја, у просторијама Апелационог Суда у Нишу одржаће се, уз подршку Савета Европе, HELP курс „Алтернативне мере притовору“ којим ће модерирати Дијана Јанковић, судија Апелационог суда у Нишу, сертификовани предавач програма HELP.

Програм курса развијен је у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за борбу против наркотика и криминала (eng. UNODC), а у светлу све веће свести о преобимној примени казне затвора као одговора на кршење закона. Велики број затворских казни је довео до пренасељености затвора у многим земљама а исти може бити решен применом ванзаводских санкција и мера. Ове санкције и мере могу такође побољшати изгледе за социјалну реинтеграцију учиниоца. Пренасељеност затвора и кршење људских права су међусобно повезани. Као последица тога, људска права затвореника се крше свакодневно.

Курс је интерактиван и садржи различите практичне вежбе како би се омогућило стицање релеватних знања и вештина. Курс се организује за судије подручних судова. По завршетку курса, успешним полазницима биће додељена диплома програма HELP и Савета Европе.

Заинтересовани учесници се могу пријавити mail адресу Апелационолг суда или преко Управа подручних судова до 12. маја 2017.године.

Датум настанка саопштења : 19-04-2017 10:24

Саопштење

Министар правде Републике Србије, Нела Кубуровић била је, дана 18.10.2016. године, у радној посети Апелационом суду у Нишу. Састанку су присуствовали председник Апелационог суда у Нишу, Драган Јоцић, председник Вишег суда у Нишу, Зоран Крстић, председник Основног суда у Нишу, Горан Спасић, председник Привредног суда у Нишу, Божидар Станковић, председник Прекршајног суда у Нишу, Вера Цвјетковић.

У разговору са председницима судова Кубуровић је истакла да се унапређење ефикасности правосуђа огледа кроз скраћење трајања судског поступка и растерећење судова и указала је да поред јединственог програма решавања старих предмета, који доноси Врховни касациони суд и у складу са којим сви судови морају да донесу свој програм, треба да постоје и контроле од стране председника апелационих судова. Приликом посете добила је уверавање председника Апелационог суда у Нишу да ће се до краја године за 30% смањити број старих предмета.

У складу са датим уверавањем и након редовних и ванредних обилазака подручних судова од стране Апелационог суда у Нишу и достављених извештаја закључено је да су резултати задовољавајући и да Програм решавања старих предмета у подручним основним и вишим судовима са територије месне надлежности Апелационог суда у Нишу представља добру подршку унапређењу активности у подручним судовима.

На основу достављених статистичких извештаја о броју нерешених старих предмета са иницијалним актом старијим од 4 године на дан 31.12.2016.године сачињен је извештај и извршен упоредни приказ на основу ког је утврђено да је у вишим судовима укупно решено 85,10% а у основним судовима 48,56 % старих предмета.

Детаљи извештаја налазе се на делу сајта у оквиру програма решавања старих предмета.

Датум настанка вести : 20-10-2016 8:48

Министарка Кубуровић у посети Апелационом суду у Нишу

Дана 18.10.2016. године Нела Кубуровић. министар правде Републике Србије, била је у радној посети Апелационом суду у Нишу. Састанку су присуствовали председник Апелационог суда у Нишу, Драган Јоцић, председник Вишег суда у Нишу, Зоран Крстић, председник Основног суда у Нишу, Горан Спасић, председник Привредног суда у Нишу, Божидар Станковић, председник Прекршајног суда у Нишу, Вера Цвјетковић.

На наведеном састанку са министром правде Нелом Кубуровић разматрани су проблеми у раду судова, реализација Програма решавања старих предмета, сарадња судова са нотарима и јавним извршитељима, као и решавање предмета у извршној материји. Изразила је задовољство радом Апелационог суда у Нишу. и упознала присутне председнике да предузима мере, из своје надлежности, како би се превазишао проблем смештајних услова пре свега Прекршајног и Привредног суда у Нишу.

У разговору са представницима судова Кубуровић је навела да су Основни суд и Привредни суд у Нишу међу бољим судовима када је у питању решавање старих предмета, чему сведочи и награда коју су недавно добили на саветовању судија у Врњачкој Бањи, као и да Апелациони суд у Нишу итекако води рачуна када су у питању стари предмети и да су они приоритет овог суда.

Кубуровић је истакла да их је председник Апелационог суда у Нишу уверио да ће се до краја године за 30% смањити број старих предмета.

Она је указала да поред јединственог Програма решавања старих предмета, који доноси Врховни касациони суд у складу са којим сви судови морају да донесу свој програм, постоје и контроле председника апелационих судова, тако да судови морају да извештавају о свим предметима који су старији од четири године.

Датум настанка вести : 21-07-2014 12:40

Саопштење

У петак, 18. јула 2014. године, са почетком у 11 часова, у згради Апелационог суда у Нишу представљена је радна верзија Нацрта закона о заштити права на суђење у разумном року.

Презентацију радне верзије Нацрта закона о заштити права на суђење у разумном року, присутним судијама са подручја Апелационог суда у Нишу, јавним тужиоцима, адвокатима и јавним правобраниоцима, представио је саветник министра правде Зоран Балиновац.

Нацрт закона је део широког спектра мера који покрива Национална стратегија за реформу правосуђа, а које имају за циљ да правду учине доступнијом грађанима, повећају поверење грађана у правосуђе, смање број заосталих предмета, као и број представки против Републике Србије пред Европским судом за људска права због повреде права на суђење у разумном року.

У конструктивној расправи, стручна и шира јавност је активно учествовала, давањем примедби и сугестија на Радну верзију овог закона.

Портпарол Апелационог суда у Нишу
судија Снежана Милошевић

Датум настанка вести : 26-11-2013 2:32

Нове судије у суду

У среду, дана 20.11.2013. године на свечаној седници свих судија Апелационог суда у Нишу, сходно одредбама члана 80 став 1 у вези члана 55 став 1 Закона о судијама, на дужност председника Суда ступио је Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда, који је на ту функцију изабран Одлуком Народне скупштине Републике Србије број 71, објављене у „Службеном гласнику РС“ број 95 од 31.10.2013. године.

На истој седници на функцију судије Апелационог суда у Нишу, сходно одредби члана 55 став 1 Закона о судијама, ступило је осам судија, који су на ту функцију изабрани одлукама Високог савета судства, које су објављене у „Службеном гласнику РС“ број 99/13 од 15.10.2013. године и то:

  1. Саша Бошковић, судија Вишег суда у Нишу,
  2. Иван Булатовић, судија Вишег суда у Нишу,
  3. Сузана Ђурић, судија Вишег суда у Нишу,
  4. Дијана Јанковић, судија Вишег суда у Нишу,
  5. Ружица Јовановић, судија Вишег суда у Прокупљу,
  6. Јасмина Јововић, судија Вишег суда у Нишу,
  7. Зоран Крстић, судија Вишег суда у Нишу и
  8. Вера Милошевић, судија Основног суда у Нишу.

Одлуком председника Апелационог суда у Нишу Драгана Јоцића Су V-34-16/13 од 21.11.2013. године Зоран Крстић, судија Апелационог суда у Нишу, постављен је за вршиоца функције председника Вишег суда у Нишу.

Портпарол Апелационог суда у Нишу
судија Снежана Милошевић

Датум настанка вести : 06-11-2013 2:17

„Дан отворених врата“

Поводом обележавања Европског дана цивилне правде, 25. октобра, Апелациони суд у Нишу је организовао манифестацију „Дан отворених врата“. Циљ ове манифестације је да се на још један начин, поред оних који се већ примењују, грађанима омогући непосредно упознавање са радом суда и са њиховим правима и обавезама у остваривању судске заштите. У оквиру „Дана отворених врата“ вршилац функције председника суда, Драган Јоцић, дана 24.10.2013.године, примио је представнике Адвокатске Коморе у Нишу, председника коморе и чланове Управног одбора. Учесници састанка су се сагласили да је Апелациони суд у Нишу постигао добре резултате у настојањима да грађане упозна са радом суда и начином на који се могу обратити суду, у циљу заштите својих права. Том приликом је договорено да се међусобни састанци одржавају и убудуће, те ће домаћин (организатор) следећег састанка бити Адвокатска комора Ниша.
На интернет страници суда објављен је информатор о раду суда, који између осталог, садржи упутства о томе на који начин грађани и странке могу добити информације о предметима, информације од јавног значаја и о остваривању права на подношење притужбе, са обрасцима ових и других захтева.

Датум настанка вести : 07-05-2013 1:14

Нови вршилац функције Апелационог суда у Нишу

Вршилац функције Врховног касационог суда, судија Драгомир Милојевић на основу члана 73. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС“ бр 116/08, 58/09, 104/09 и 101/10), дана 11.04.2013. године донео је одлуку број V Су-34 8/13 о постављењу Драгана Јоцића, судије Врховног касационог суда, за вршиоца функције председника Апелационог суда у Нишу, почев од 12.04.2013. године до избора председника суда, а најдуже на годину дана.
Одлуком Високог савета судства број 119-00-79/2013-01 од 26.3.2013. године престала је судијска функција Новици Стефановићу, судији Апелационог суда у Нишу, због навршења радног века.
Престанком судијске функције, судији Новици Стефановићу престала је и функција вршиоца функције председника Апелационог суда у Нишу.

Датум настанка вести : 22-12-2011 12:12

Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Нишу

Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Нишу изашао је из штампе у децембру 2011. године. Билтен садржи податке о годишњем распореду послова у суду за 2011. годину, деветомесечни известај о раду суда, судску праксу Апелационог суда у Нишу у областима грађанског права, кривичног права и кривичног процесног права. Билтен такође садржи и теоријско-практична разматрања судија.
Главни и одговорни уредник Билтена је судија Новица Стефановић.
Други број Билтена судске праксе Апелационог суда у Нишу у електронској форми налази се на интернет страници суда у оквиру наслова "Публикације - Билтен судске праксе".

Датум настанка вести : 12-12-2011 12:44

Четврти сатанак апелационих судова

Дана 8.12.2011. године у згради Апелационог суда у Нишу одржан је четврти заједнички састанак сва четири апелациона суда којем су присуствовали вршиоци функције председника ових судова, руководиоци кривичног и грађанског одељења, одељења за радне спорове и одељења судске праксе апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
У складу са раније постигнутим договором, апелациони судови су на заједничком сатанку, а потом и радом у секцијама – кривичној, грађанској и радној, разменили мишљења о спорним питањима која се појављују у пракси, а све у циљу уједначавања судске праксе и једнакости грађана пред законом.
На састанку је констатовано да су спорна питања у раду судова скоро идентична и да су овакви састанци потребни ради усклађивања судске праксе.

Датум настанка вести : 25-11-2011 8:40

Битка за бебе

На иницијативу синдиката Апелационог суда у Нишу, судије и судско особље овог суда су одлучили да дају по једну дневницу за набавку инкубатора и да се на тај начин прикључе акцији „Битка за бебе“. Иначе, ово није први пут да се запослени у овом суду укључују у хуманитарне акције.

Портпарол Апелационог суда у Нишу
судија Снежана Милошевић